ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Γ’ Φάση προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2017-2018

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Γ’ Φάση προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 16 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05, 11 ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 5 ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου με χρηματοδότηση από...
ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Β’ Φάση προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2017-2018

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Β’ Φάση προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 18 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05, 3 ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 15 ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης...
ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Aπόσπαση 1 εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05 σε Πανεπιστήμιο για το σχολικό έτος 2017-2018

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Aπόσπαση 1 εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05 σε Πανεπιστήμιο για το σχολικό έτος 2017-2018

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018: Β’ Φάση Τα ονόματα της συναδέλφου εκπαιδευτικού ειδικότητας Γαλλικής ΠΕ05 επισημαίνεται με κίτρινο γέμισμα. Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε....
ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2017-2018

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2017-2018

Εγκύκλιος Παράτασης υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους...
ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Β’ Φάση προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2017-2018

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Β’ Φάση προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 4 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05, 1 ως προσωρινή αναπληρωτής πλήρους ωραρίου και 3 ως προσωρινές αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου με χρηματοδότηση από το...
Επιστημονικές Ενώσεις Γαλλικής-Γερμανικής: Για τη συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Επιστημονικές Ενώσεις Γαλλικής-Γερμανικής: Για τη συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ) – www.apf.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ) – www.pasykaga.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ...
ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Εγκύκλιοι μεταθέσεων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Εγκύκλιοι μεταθέσεων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκαπίδευσης Σχολικού Έτους 2017-2018 Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους...
ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Μετάταξη 1 εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05 σε θέση Ε.Ε.Π σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Μετάταξη 1 εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05 σε θέση Ε.Ε.Π σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας

Η Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει ότι στις 3 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1091/τ.Γ’/03-11-2017) η αριθμ. 176791/19-10-2017 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία...
ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2017-2018

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05 ως προσωρινοί αναπληρωτές με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ονομαστικός...
ΚΑΛΕΣΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   Πέμπτη 02.11.2017 – 15.00 μ.μ. στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (Αναστασίου Τσόχα 15) Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής (ΠΕ05)...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ» ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην κινητοποίηση των Συλλόγων  Εκπαιδευτικών και των Επιστημονικών Ενώσεων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στις 25/11 στα  γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης  Αττικής για τα φλέγοντα θέματα...

Καταγγελία της ηγεσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και τους επιστημονικούς φορείς Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. και οι Επιστημονικές Ενώσεις Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας  που αποφασίσαμε  την κινητοποίηση στην Περιφερειακή Δ/νση   Εκπαίδευσης Αττικής την Τετάρτη 25/10/2017  για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταταγμένοι...
ΚΑΛΕΣΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τετάρτη 25.10.2017 – 14.00 μ.μ. (με διευκολυντικές στάσεις εργασίας) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (Αναστασίου Τσόχα 15) Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) καλούν σε μαζική συμμετοχή τους συναδέλφους των κλάδων ΠΕ05 και...
ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Aπόσπαση 7 εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Aπόσπαση 7 εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018 Τα ονόματα των συναδέλφων εκπαιδευτικών ειδικότητας Γαλλικής ΠΕ05 επισημαίνονται με κίτρινο γέμισμα. Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδος εύχεται...
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

  ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. (APF fu Grèce) εξετάζοντας την εικόνα που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση των δύο προηγούμενων φάσεων αποσπάσεων διαπιστώνει πως ο αριθμός των συναδέλφων μας που...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ (APF FU GRÈCE) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ (APF FU GRÈCE) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ (APF FU GRÈCE) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας (A.P.F FU GRÈCE), με έκπληξη διάβασε την πρώτη ανακοίνωση του Συντονιστικού Αναπληρωτών ΠΕ07 στο...
Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18

Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18

ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ   ΠΕ05 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ05 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΚΑΣΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ05 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ05 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 Α ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗ ΠΑΝΤΑΝΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ05 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ...
Στοιχεία για τη Β ́ Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο – Aίτημα παρέκκλισης

Στοιχεία για τη Β ́ Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο – Aίτημα παρέκκλισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Tο ΥΠ.Π.Ε.Θ. αφού διαπίστωσε ότι οι οδηγίες της Υ.Α. της 28ης Μαρτίου 2017 δημιουργούν αξεπέραστα εμπόδια στη δημιουργία τμήματος β’ ξενης γλώσσας και σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζουν μαθητές να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτήν που έχουν διδαχθεί στο...
Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017- 2018

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017- 2018

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-...